Denetleme

Geleneksel Türk tatlılarından olan baklava, ürün olarak ülke genelinde her yerde imal edilmektedir. "Antep Baklavası" olarak baklava imal eden firmalar, esnaf ve ticaret sicil kayıtlarından, vergi kayıtlarından tespit edilecektir. Ayrıca, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinden tüm Türkiye'deki odalar aracılığıyla Antep Baklavası üreten firmalar tespit edilecektir.

Çeşitli yollarla tespit edilen firmalar, odamıza Antep Baklavası imal ettikleri için başvuran firmalar ve Antep baklavasını imal ettiklerini basın ve diğer yayın organları ile duyuran bütün firmalar, Denetim Komitesi tarafından denetlenecektir. Denetleme ekibi, Gaziantep Sanayi Odası 5.meslek komite grubu olan "Un, irmik ve makarna sanayi", 7.meslek komite grubu olan "Bitkisel yağ, yağlı tohum, kuruyemiş, şekerleme imalatı", 8.meslek komite grubu olan "işlenmiş buğday, unlu mamuller ve meşrubat imalatı" grupları üyelerinden oluşan 3-5 kişi ve Gaziantep Sanayi Odası Yönetim Kurulu üyelerinden seçilecek 2-5 kişiden oluşturulacak 5-7 kişilik heyet ile Gaziantep Üniversitesinin Gaziantep Sanayi Odası'na sağlayacağı imkanlar da kullanılarak denetleme yapılacaktır.

Gaziantep Üniversitesinden tescil işlemleri denetiminde istenilen hizmetlerin verileceğine dair yazı alınmıştır. Heyet yukarıda belirtilen yollar ile tespit edilen üreticileri, kullanım şartlan, üretim metodu ve ayırt edici özelliklere göre yılda bir kez düzenli olarak denetleyecektir. Ayrıca yukarıda belirtilen yollar ile üretimi tespit edilen üreticiler tespit tarihinden,

Gaziantep Sanayi Odası'na şikayet edilen üreticiler ise fiziksel uzaklığa göre şikayet tarihinden itibaren 1-4 hafta içerisinde denetlenecektir. Denetleme ve şikayetlerin değerlendirilmesi Gaziantep Sanayi Odası Genel Sekreterliğinin koordinasyonunda yapılacaktır.

Denetleme heyeti, her rutin denetleme dönemi öncesi bir araya gelip, denetlenecek üretici ve adreslerine göre bir denetleme planı oluşturulacaktır. Heyet firmaların sayısına göre, gerekli gördüğü takdirde, şehir içi ve şehir dışı olarak iki denetleme grubuna ayrılıp, denetleme yapabilecektir. 555 Sayılı KHK.'nin 20. maddesi gereğince, denetim için gerekli heyet odamız, yukarıda belirtildiği şekilde, odamız tarafından oluşturulacaktır. Gerekli diğer kamu ve özel sektör kurumlarının laboratuarlarından da ücreti karşılığında yararlanılacaktır.

Denetlemedeki muayene, inceleme, raporlama vs. masrafları karşılamak amacıyla, her denetim başına, T.C. iş kanununca yıllık olarak belirlenen brüt asgari ücretin en fazla 5 katı olmak kaydıyla, her firmadan, ilgili denetim ücreti alınacaktır. Bu ücret, her denetleme sonrası, çıkan masraflara göre firmalara bildirilecektir. Gaziantep ili dışındaki üreticilerin denetimi için bu ücrete ek olarak, ilgili şehirdeki firmalardan denetçilerin ulaşım, iaşe ve ibade bedelleri alınacaktır. Bu bedeller Gaziantep Sanayi Odasına, denetçiler tarafından bildirildikten sonra, o ilde denetim geçirmiş firmalara eşit şekilde pay edilecektir.